Pinta la Mediterrània

13è PINTA LA MEDITERRÀNIA
CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX I PINTURA
CURS 2019-2020

**LA CONVOCATÒRIA 2019-2020 QUEDA APLAÇADA AL CURS 2020-2021**

BASES DEL CONCURS

L’Aquàrium de Barcelona convoca la tretzena edició del concurs de dibuix escolar Pinta la Mediterrània.

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi tot l’alumnat que estigui cursant des de P3 fins a quart de la ESO (inclusivament) durant el curs 2019-2020 a través de la seva escola, institut o centre educatiu. Per als centres d’educació especial no hi ha límit d’edat dels participants.

Serà imprescindible lliurar el full de consentiment del pare o mare o del tutor/a legal del menor per poder participar en aquest concurs. Baixeu-vos aquí el full de consentiment.

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i total acceptació de les presents bases.

 

TEMA

La mar Mediterrània. Els nois i noies hauran de reflexionar i plasmar la percepció, la visió o el sentiment que tenen de la mar Mediterrània.

 

ESTIL I FORMAT

 • Els dibuixos hauran de ser originals i el/la participant n’haurà de ser l’autor/a.
 • L’estil i la tècnica del treball són lliures.
 • Els dibuixos s’hauran de fer en un foli de paper reciclat o ecològic de mida DIN A4 (29,7 x 21 cm), enganxat sobre una cartolina de color negre de 35 x 25 cm, deixant-hi com a marc 0,5 cm a la part superior i 3,5 cm a la part inferior.
 • A la part inferior de la cartolina negra, s’hi escriuran les dades del o de la participant i del centre escolar en una etiqueta blanca de 15 x 2,5 cm És important posar-hi totes les dades, verificar que siguin correctes i que estiguin escrites amb lletra ben clara.

Baixeu-vos aquí l’etiqueta amb les dades necessàries que cal omplir.

 

CATEGORIES

S’estableixen cinc categories:

A: P-3, P-4 i P-5 d’educació infantil (de 3 a 5 anys)

B: 1r,  2n i 3r d’educació primària (de 6 a 9 anys)

C: 4t, 5è i 6è d’educació primària (de 10 a 12 anys)

D: 1r i 2n cicles d’educació secundària (de 13 a 16 anys)

E: escoles d’educació especial

 

PREMIS

Hi haurà un primer i un segon premi per cada categoria.

Cada primer premi constarà:

 • d’una entrada d’un dia per l’alumne premiat i la seva família (family pack) i
 • d’una visita guiada gratuïta a L’Aquàrium per la classe fins a un màxim de vint-i-cinc alumnes.

Cada segon premi constarà:

 • d’una entrada d’un dia per l’alumne premiat i la seva família (family pack) i
 • d’una visita lliure gratuïta a L’Aquàrium per la classe fins a un màxim de vint-i-cinc alumnes.

 

TRAMESES DELS DIBUIXOS I TERMINI D’ADMISSIÓ

 • Els dibuixos s’hauran d’enviar per correu postal juntament amb el full de consentiment indicat en l’apartat dels participants.
 • L’adreça on caldrà enviar els dibuixos és L’Aquàrium de Barcelona · Moll d’Espanya del Port Vell, s/n · 08039 Barcelona.
 • El termini d’admissió finalitzarà el 25 de maig de 2020. Els dibuixos rebuts passat aquest termini no s’acceptaran.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE L’OBRA

Tots els treballs presentats quedaran en propietat de L’Aquàrium de Barcelona i no es retornaran als seus autors.

Els treballs premiats es podran veure al web de L’Aquàrium de Barcelona i exposats a les nostres instal·lacions.

La participació en el concurs implica la cessió a ASPRO OCIO S.A., dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres presentades que es preveuen a la legislació sobre la propietat intel·lectual en qualsevol medi (pàgina web, xarxes socials, exposició en les nostres instal·lacions…) i per la duració màxima permesa en la citada legislació.

 

JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per especialistes en l’expressió plàstica, la biologia i la pedagogia, així com per representants de L’Aquàrium de Barcelona.

L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret de descartar i excloure els dibuixos en cas que els treballs no s’ajustin a les bases del concurs. Així mateix, es reserva el dret de declarar algun premi desert.

El veredicte es farà públic el 8 de juny de 2020 a través del web de L’Aquàrium de Barcelona i les xarxes socials, i es comunicarà als centres dels participants guanyadors abans de la data de publicació.