es ca en fr

Anguila

Nom científic: Anguilla anguilla

DESCRIPCIÓ:
L’anguila és un peix amb el cos allargat, cilíndric i de color gris amb el ventre més aviat blanc, malgrat que aquesta coloració varia en les diferents etapes de la seva vida. Les aletes dorsal, caudal i anal estan unides en una sola aleta. Té escates, però estan enterrades a la pell, que és coberta d’abundant mucositat. La seva mida màxima és d’1m.

BIOLOGIA:
És un animal migratori. Els mascles viuen en la desembocadura dels rius i les femelles, a la part alta del riu.
S’alimenten, segons el medi en el qual viuen, a base de cucs, insectes aquàtics, mol•luscs, crustacis i peixos, per tant és una espècie carnívora.
Les anguiles viuen al riu i quan maduren sexualment (entre els 10 i 12 anys) fan un llarg viatge travessant l’oceà Atlàntic fins arribar al mar dels Sargassos (entre les Bermudes i Puerto Rico). Un cop ponen els ous (fins a 9 milions) els adults moren d’esgotament. Les larves seran arrossegades pel corrent del Golf fins les costes europees. Les larves d’anguila arribaran al mateix riu d’on van sortir els seus progenitors, ja en forma d’angula. Una vegada són al Mediterrani, si les angules romanen a la desembocadura esdevindran masclee, si remunten el riu seran femelles. Per tant, és la salinitat de l’aigua la que provoca la maduració com a mascle o femella en els adults.

HÀBITAT:
És una espècie comuna en llacunes costaneres. Les femelles viuen a la part alta dels rius i els mascles, a la desembocadura.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al Mediterrani, l’Atlàntic oriental (tota la façana occidental d’Europa i Nord d’Àfrica) i la Mar Negra.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
La pell de les anguiles, coberta de mucositat, es pot mantenir humida durant un cert temps fora de l’aigua. Això permet que puguin respirar a través de la pell (respiració cutània) i desplaçar-se per terra, si convé.

 

Anguila