es ca en fr

Conus

La família dels conus és una de les més atractives i interessants per la varietat de colors i de dissenys geomètrics. Els conus són carnívors i empren un veritable arpó verinós per capturar les seves preses. El verí, que conté conotoxines, té un efecte similar al curare i produeix una paràlisi gairebé immediata de la presa. Les espècies més verinoses són Conus geographusConus tulipa i Conus striatus. Entre d’altres espècies també verinoses per als humans que poden provocar la mort entre 2 i 6 hores també trobem Conus pennaceusConus textileConus aulicusConus magus i Conus marmoreus.