es ca en fr

Gripau de ventre de foc oriental

Nom científic: Bombina orientalis

DESCRIPCIÓ:

El gripau de ventre de foc oriental té una pell rugosa amb petites espines i de vius colors que pot excretar una substància lletosa molt irritant per a la boca i els ulls, per defensar-se dels seus depredadors. El seu cos és arrodonit i les seves extremitats, curtes. Les extremitats anteriors presenten 4 dits mentre que les posteriors en presenten 5. Té els ulls grans i sobresurten per sobre del cap. Normalment fa entre 4 i 5 cm.

BIOLOGIA:

Aquests amfibis són més actius durant el dia. Però, a l’època reproductora, a les nits poden fer serenates, amb un cant que recorda el d’una òliba.

És un animal carnívor que menja petits invertebrats com insectes, cucs de terra, aranyes, etc.
Després de l’època de pluges els mascles s’apropen a les tolles i fan els seus reclams característics. Tenen fecundació interna i 8 o 9 dies després de la posta, els ous eclosionen.

HÀBITAT:

Aquest gripau viu en llacs, arrossars i rierols de muntanya.

DISTRIBUCIÓ:

Es troba des del sud-est de Sibèria fins al nord-est de la Xina i Corea.

ESTATUS:

Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:

Si es veuen amenaçades i impossibilitades de fugir adopten una postura molt curiosa que consisteix en estirar-se a terra i aixecar les 4 extremitats per a ensenyar el ventre.