es ca en fr

Llissa

Nom científic: Mugil cephalus

DESCRIPCIÓ:
És un animal que té el cap prominent. Les aletes dorsals són curtes i d’aspecte triangular, i la caudal és gran i forcada. És de color gris blavós i els costats són embellits per una sèrie de línies longitudinals que el recorren; la part ventral és blanca amb reflexos argentins. La seva mida màxima és de 50 cm i pot arribar a assolir mig quilo de pes.

BIOLOGIA:
La llissa és un peix gregari que li agrada anar en grans grups.
Té una alimentació omnívora, es nodreixen de detritus, algues i invertebrats.
La seva reproducció és ovípara. Els mascles assoleixen la maduresa sexual als dos o tres anys d’edat, i les femelles, als tres o quatre anys. El període de reproducció va de juliol a octubre. Les femelles ponen entre 2,5 i 7,7 milions d’ous. Quan arriba el període de reproducció van al mar per fresar (pondre els ous) i després tornen novament a les llacunes. Els alevins, al cap de poques setmanes de néixer, penetren a les aigües continentals.

HÀBITAT:
Viuen en fons sorrencs, detrítics o rocosos des de la superficie fins a més de 300 m. Són animals molt tolerants a les variacions de salinitat; els trobem des d’aigües hipersalines fins a aigües totalment dolces. També poden suportar temperatures molt elevades i un cert grau de contaminació orgànica, cosa que la fa una espècie molt comuna en aigües costaneres i ports.

DISTRIBUCIÓ:
Aquesta espècie colonitza tant l’Atlàntic com la Mediterrània i el mar Negre.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Les gònades es poden aprofitar, amb un tractament previ de fumatge, com a succedani del caviar.