es ca en fr

Nero

Nom científic: Epinephelus marginatus

DESCRIPCIÓ:
El nero és un peix amb el cos molt robust, té el cap molt gros i els ulls rodons. La seva boca és molt grossa i la mandíbula inferior sobresurt una mica. Les dents del nero tenen forma de con, i tot i que són petites són molt fortes. La cua és arrodonida i amb una musculatura molt potent. La coloració del nero és força curiosa. És un peix de color marró fosc i té el cos recobert de taques més clares de tons blancs i grocs. El seu ventre és més clar i el marge de les aletes de color blanc. Si mireu un nero, veureu que les taques del cos estan agrupades formant ratlles verticals, mentre que al cap, les taques estan a prop de l’ull i semblen llàgrimes que li llisquen per la cara. La seva mida màxima és d’1,5 m.

BIOLOGIA:
Normalment els neros són solitaris i tenen territoris ben marcats, amb refugis en forma de cavitat. Són uns perfectes guardians i, com que no són bons nedadors, passen la major part del temps immòbils davant del seu forat, on s’oculten en cas d’amenaça.
És un animal carnívor i s’alimenta de cefalòpodes com els pops i els calamars, de crustacis i també pot caçar altres peixos.
És una espècie ovípara i hermafrodita. Durant l’època de la posta, a l’estiu, és possible observar un exemplar gran, el mascle, conjuntament amb un o diversos exemplars més petits, les femelles.

HÀBITAT:
És un animal comú entre els 10 i 400 m de fondària, on viu entre roques amb abundats esquerdes i coves.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al Mediterrani; a vegades a l’Atlàntic oriental, i és rar al golf de Biscaia.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Pot arribar a viure fins als 40-50 anys.

OBSERVA:
La posició dels ulls tan endavant l’ajuden a veure quan està amagat a les coves