es ca en fr

Peix Àngel Emperador

Nom científic: Pomacanthus imperator

DESCRIPCIÓ:
El peix àngel emperador adult presenta línies paral•leles grogues i blaves. En canvi, els joves són de color blau fosc amb línies blanques concèntriques, semblants a una empremta dactilar. El seu cos és bastant arrodonit i aplanat.
La seva mida màxima és de 40 cm.

BIOLOGIA:
Aquest peix viu solitari o en parelles, encara que alguns mascles formen harems. És molt territorial amb els de la seva mateixa espècie.
La seva alimentació és omnívora ja que menja invertebrats (esponges i ascidis) i algues.
Aquests peixos són molt territorials, i per això sempre s’aparellen a la mateixa zona. Els mascles defensen el territori i les seves femelles. Aquest territori comprèn una àrea mínima de 1.000 m². Cada dia el mascle visita totes les femelles.

HÀBITAT:
Viu als esculls coral∙lins, a una profunditat d’entre 1 i 70 m.

DISTRIBUCIÓ:
El peix àngel habita en aigües càlides de l’oceà Pacífic i la mar Roja.

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
Les formes juvenils són de color blau marí amb ratlles blanques concèntriques, totalment diferents dels pares. D’aquesta manera, els joves declaren que encara no estan madurs perquè se’ls consideri competidors pel territori o les parelles i se’ls permeti alimentar-se a l’escull juntament amb els seus pares, durant els mesos que triga en arribar a la maduresa.

 

Peix àngel emperador