es ca en fr

Peix De Sant Pere

Nom científic: Zeus faber

DESCRIPCIÓ:
El peix o gall de Sant Pere es caracteritza per disposar d’un cos comprimit lateralment, de dors alt, amb mandíbules molt prominents i amb espines de les aletes fortes i llargues. La coloració és entre gris i groguenca amb taques difuminades a cada banda del cos. Normalment mesuren de 25 a 30 cm i la seva mida màxima és de 50 cm.

BIOLOGIA:
És un animal que viu aïllat o en petits grups i a vegades són gregaris (amb sardines, espadines i arengades). Sovint descansa en el fons sobre un dels flancs.
S’alimenten de petits peixos gregaris i calamars i, per tant, són carnívors. Poden colgar-se a la sorra, agiten els filaments dorsals fent-los servir com a esca. També pot apropar-se lentament a les seves víctimes, i sobtadament les ataca, capturant-les amb el morro estès cap endavant.
Té una reproducció ovípara. La fresa, o posta d’ous, té lloc a l’estiu en aigües poc fondes a menys de 100 m. En les aigües més càlides la fresa és a la primavera. Els individus més vells i grans, resten a prop de la zona de cria, però els joves es desplacen a major distància. Els ous i les larves són bentònics (estan al fons).

HÀBITAT:
El peix de Sant Pere viu sobre fons sorrencs, des de la superfície continental fins a 200 m de fondària. Els alevins es troben prop de llocs rocosos a l’estiu, on creixen algues.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic oriental (des d’Escòcia fins a l’Àfrica occidental).

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El Peix de Sant Pere deu el seu nom a la taca rodona que porta a cada costat i que seria, segons la tradició, la marca dels dits de l’apòstol, que hauria agafat l’animal per ordre de Crist, per extreure de la seva boca la peça d’or destinada a pagar el tribut. Produeix vibracions amb la bufeta natatòria.