es ca en fr

Posidònia

Nom científic: Posidonia oceanica

DESCRIPICÓ:
Aquest vegetal és una fanerògama marina, una planta superior i, per tant, pot fer flors i fruits. Les seves fulles tenen forma de cinta i la seva amplada aproximada és d’1 cm i la longitud de 30-120 cm. Les tiges són rizomes, per tant subterrànies, amb restes fibroses de fulles.

BIOLOGIA:
És una espècie de gran importància ecològica. Tant les fulles com el rizoma donen aixopluc a diferents organismes: els de vida curta que s’instal•len a les fulles, i els que tenen més anys, al rizoma, com hidrozous, briozous, poliquets, ascidis, esponges, algues epífites. És considerada com a font i origen d’una extraordinària producció de matèria orgànica (aliment) i de producció d’oxigen (1 m2 de fulles proporciona uns 10 l d’oxigen al dia).
En ser una planta, la seva alimentació és autòtrofa i, per tant, produeix el seu propi aliment a partir de matèria inorgànica i llum solar.
Com que és una fanerògama fa flors i fruits. La reproducció té lloc preferentment mitjançant llavors.

HÀBITAT:
Es troba fonamentalment sobre fons sorrencs, en part enfilant-se sobre pedres, des d’aigües poc fondes fins a 40 m. Forma una mena de prats tupits sobre els fons, menys densos a grans profunditats.

DISTRIBUCIÓ:
És una planta endèmica del mar Mediterrani.

ESTATUS:
Les praderies de posidònia, segons l’annex 1 de la Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, constitueixen un hàbitat natural d’interès comunitari i per la seva conservació és necessari designar zones especials de conservació.

CURIOSITATS:
Us heu fixat que després d’un temporal apareixen a la platja unes fulles que semblen de palla? Són les fulles de la posidònia arrencades per la força de les onades.