es ca en fr

Selene

Nom científic: Selene vomer

DESCRIPCIÓ:
El selene és un peix molt comprimit lateralment, amb la cara gairebé vertical i la boca projectada cap a baix. El seu color és platejat.
La seva mida màxima és de 50 cm i el seu pes màxim, 2 kg.

BIOLOGIA:
Aquest peix normalment és gregari però també el podem trobar en parelles o solitaris.
S’alimenten de petits crustacis, peixos i cucs, per tant, és un animal carnívor.
La seva reproducció és ovípara, és a dir, pon ous.

HÀBITAT:
És un peix que viu en aigües costaneres baixes (d’1 a 50 m de profunditat) de fons rocosos o sorrencs.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a l’Atlàntic occidental (costa d’Amèrica central).

ESTATUS:
Espècie no avaluada (segons la llista vermella d’espècies amenaçades).

CURIOSITATS:
El selene rep el nom de la deessa grega de la Lluna, ja que la seva coloració platejada recorda la llum de la lluna. De fet, en castellà s’anomena pez luna. Fa uns sorolls forts, semblants a roncs, amb la bufeta natatòria i unes dents faríngies