es ca en fr

Avís Legal

El domini www.aquariumbcn.com està registrat per ASPRO OCIO S.A.

 

CONDICIONS D’ÚS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
En referència als serveis i a l’ús d’aquest lloc web (en endavant web) s’autoritza l’usuari únicament en el cas que accepti íntegrament els termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals que hi són continguts. Les connexions amb altres llocs web i l’ús que en puguis fer també estan subjectes a les presents Condicions i Termes Generals d’Ús o als específics que estiguin s’assenyalin al web. Qualsevol ús diferent a l’autoritzat queda expressament prohibit.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc web pertanyen a ASPRO OCIO S.A., excepte aquells que pertanyin als seus partners o empreses col·laboradores amb les quals existeix un acord. El disseny, imatges, animacions, vídeos, mapes, gràfics, frames, banners, software i els seus diversos codis, font i objecte, i els altres elements integradors d’aquesta web són de titularitat d’ASPRO OCIO S.A., que en té legítimament en exclusiva els drets d’explotació. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a aquest web no pot sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los o vendre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i dels elements que s’hi contenen. Únicament s’autoritzen la visualització i la càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats. En el cas dels dissenys, imatges, animacions, vídeos, gràfics, frames, banners, software i els seus diversos codis, font i objecte, i els altres elements integradors d’aquest web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores d’ASPRO OCIO S.A., també s’aplicaran aquestes condicions i protecció, excepte si hi ha consentiment exprés i escrit d’aquestes empreses o entitats. ASPRO OCIO S.A. vetllarà perquè els continguts d’aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que de qualsevol manera no fomentin la violència, procurarà impedir la introducció d’anomalies i actuacions il·lícites en la comunitat Internet, i procurarà evitar altres circumstàncies que puguin ser clarament perjudicials per als usuaris. Queden prohibits qualsevol recursos tecnològics o tècnics, mitjançant els quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part d’aquest web. En particular, queda prohibida qualsevol alteració del web que pugui afectar el seu contingut actual.

 

PRODUCTES I SERVEIS DE TERCERES EMPRESES.
L’usuari accepta que en prémer els enllaços (links) que el portin a webs de terceres empreses deixa de navegar per www.aquariumbcn.com, exonerant a ASPRO OCIO S.A. de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L’usuari deixa de navegar per les seves pàgines o quan al web enllaçat no aparegui la marca L’Aquàrium de Barcelona i l’adreça o nom del domini no continguin la denominació aquariumbcn.com. ASPRO OCIO S.A. garanteix que les empreses col·laboradores han declarat a ASPRO OCIO S.A. que les seves activitats són lícites, veraces i que són empreses i entitats degudament constituïdes, però ASPRO OCIO S.A. no assumeix cap responsabilitat pels productes venuts o pels serveis prestats per tals empreses, ni tampoc pel compliment exacte i adequat d’aquests serveis o contractes. ASPRO OCIO S.A. no pot controlar ni responsabilitzar-se del fet que les empreses col·laboradores compleixen amb les seves obligacions legals. Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar los productos o servicios ofrecidos en nuestra página web mediante el seguimiento y el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, entendemos que usted acepta su instalación y su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador o, en su caso, obtener más información en nuestra Política de cookies | OK