Normes del parc

Normes del parc

Per a gaudir plenament del meravellós món dels parcs ASPRO en família o amb els amics, l’usuari haurà de complir les normes que s’acompanyen a continuació:

Normes De Caràcter General

Cada atracció o instal•lació està dissenyada per a un ús particular, per tant, s’haurà de complir la norma d’utilització de cadascuna i la resta d’indicacions distribuïdes pel centre, ja que a més de garantir la seguretat, estan dissenyades per a un major gaudi i higiene dins el recinte.

El client no tindrà dret a cap mena de devolució de l’ import de l’ entrada un cop dintre de les instal•lacions del parc ni quan les condicions climatològiques provoquin la decisió de tancar les atraccions o el parc.

En cas de sinistre o averia greu o amenaça d’ explosiu o d’altre tipus, el director del parc podrà decidir el desallotjament del recinte per motius de seguretat. L’ usuari no podrà exigir la devolució de l’ import de la seva entrada ni cap altre concepte.

L’ empresa té el dret a canviar els preus, descomptes o dates/ horaris d’ obertura en qualsevol moment per motius propis o aliens al parc.

La Direcció del parc es reserva el dret d’admissió i podrà també, si la conducta d’ un o varis usuaris no és la correcta, procedir a la seva expulsió del recinte.