Política de turisme responsable

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Sent conscients de la importància de mantindre un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, L’AQUÀRIUM DE BARCELONA es compromet a realitzar una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a previndre, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes como externes, així com d’optimizar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament vers l’entorn.

 

En aquest sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre d’altres, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

 

Tanmateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis de Turisme Responsable, a promoure bones pràctiques mediambientals amb l’entorn, a participar en activitats externes i a informar tant interna com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

 

Així mateix, el nostre establiment manifesta el seu compromís de lluita contra la explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial,  en especial dels nens i nenes, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

 

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora continua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del cliente. Així doncs, es sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i d’eficiència en l’ús dels recursos.

 

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre i quan las circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.