Política de Turisme Responsable

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, L’AQUÀRIUM DE BARCELONA aposta per dur a terme una gestió sostenible de totes les seves accions, adoptant compromisos orientats a prevenir, eliminar i reduir el seu impacte negatiu i implementant polítiques de millora contínua pel que fa al seu comportament amb l’entorn, i als compromisos adquirits.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es comprometen a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar al nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre el Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i informar tant internament com externament, dels avenços i de les actuacions mediambientals de l’empresa.

D’igual manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals propòsits és perfeccionar la gestió sostenible del destí, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic, cultural, ambiental… i, sotmetent les nostres accions, a criteris de sostenibilitat i eficiència, en l’ús dels nostres recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.