Entre bastidors

Darrere dels aquaris hi ha un altre Aquàrium. Un gran equip de professionals altament qualificats i tecnologia de darrera generació, permeten tenir cura de més d’11.000 animals i vetllar pel seu benestar i salut.

La temperatura, la salinitat i la qualitat de l’aigua, la il·luminació o la recreació de l’entorn de cada ecosistema s’han treballat minuciosament per poder acollir tots els habitants de l’aquari, alguns d’ells especialment complicats de mantenir en captivitat.

Els biòlegs de L’Aquàrium tenen l’enorme responsabilitat de tenir cura d’animals de més de 450 espècies diferents, des de diminuts invertebrats fins a pingüins, passant per taurons de més de 3 metres. No es tracta d’una tasca senzilla, ja que cadascuna de les espècies que habiten L’Aquàrium exigeix unes atencions específiques que, en alguns casos, freguen la delicadesa extrema.

Des de l’obertura de L’Aquàrium, la recerca ha estat un tema prioritari que ha donat a aquest equipament una rellevància internacional com a centre de recerca. En aquest sentit, cal destacar els convenis signats amb diverses univeristats i centres d’investigació.

 

sala-cuarentena-aquarium sala-de-quarantena-aquarium sistema-de-filtracion alimentacion-aquarium-barcelona alimentacion-pez-luna alimentacion-sala-cuarentena laboratorio-aquarium-barcelona-2 laboratorio-aquarium-barcelona oceanari-menjar-peixos oceanario-zona-tecnica

La captación y la depuración de las aguas: Para poder llenar los 21 acuarios se necesitan aproximadamente unos 6 millones de litros de agua marina.

El abastecimiento se realiza mediante la captación controlada en pozos dispuestos especialmente para este fin. De este modo, conseguimos un caudal continuo, aunque disponemos de un sofisticado sistema de depuración que permite trabajar en ciclo “semicerrado”.

Esto significa que no necesitamos un abastecimiento continuo de agua exterior, ya que podemos tratarla y reciclarla en nuestras instalaciones, con un tiempo de renovación de aproximadamente 1h 30 min. Sólo una pequeña cantidad de agua exterior es aportada diariamente para compensar las pérdidas de evaporación y de oligoelementos.

La depuración y filtración son necesarias por muchos motivos. Los restos de comida, junto con las heces excretadas por cada organismo (con un alto contenido de amonio), al degradarse biológicamente forman unos compuestos químicos secundarios -nitritos y nitratos- altamente perjudiciales para la vida de los huéspedes y que es necesario eliminar con la filtración y la depuración.

Por otro lado, se controla la temperatura y se esteriliza el agua -si es necesario- con un sistema de producción de ozono y de luz ultravioleta. Estos sistemas, usados en la mayoría de acuarios de todo del mundo, permiten eliminar las bacterias no deseables además de oxigenar las aguas y de facilitar la floculación de proteínas para su posterior eliminación. La esterilización final del agua es necesaria como medida de prevención biológica hacia el exterior de L’Aquàrium.

Sistema de filtración

En el diagrama de flujo adjunto se pueden ver las diferentes partes de la depuración en L’Aquàrium.

 1. Pozos
 2. Bomba
 3. Depósito de reserva
 4. Acuarios
 5. Ozono
 6. Espumador
 7. Esterilizador
 8. filtro de arena
 9. Ultravioleta
 10. Torre de pH
 11. Intercambiador
 12. Biofiltro

Els animals de L’Aquàrium, generalment carnívors, per poder estar en bones condicions, cal que mengin el millor possible. Per aquesta raó, diàriament es preparen dietes a base de peix sencer o trossejat, crancs, musclos, plàncton viu i complements vegetals i vitamínics.
Cada dia, un equip de professionals de L’Aquàrium prepara 150 menús diferents per alimentar els animals d’una forma adequada. Normalment, l’aliment es llença a l’aigua, perquè siguin els mateixos animals els que vagin a menjar a la superfície de l’aquari. En el cas d’algunes espècies, especialment les de fons com les rajades, o també els taurons o els peixos lluna, el nostre equip de submarinistes, ha d’entrar dins dels aquaris i per donar-los-hi el menjar directament, per tal d’assegurar-se que reben el menjar que els pertoca.

 

Els animals dels aquaris mediterranis mengen tres vegades per setmana, i els tropicals, dues vegades diàries. Això es deu al fet que amb una temperatura més baixa, com la del Mediterrani, els peixos necessiten menys aliment. Així, als aquaris mediterranis l’aigua està a 18 graus, mentre que als tropicals puja a 25-26 graus.

Tots els organismes, en arribar a L’Aquàrium de Barcelona, s’han d’aclimatar al seu nou entorn, s’ha de verificar que s’adapten a un nou règim d’alimentació i que presenten una mida adient perquè els altres animals no se’ls mengin, abans de posar-los al tanc d’exposició. Per això L’Aquarium de Barcelona disposa d’una sala amb 48 tancs que permet tenir-los aïllats. Aquesta estada inicial a la sala de quarantena permet eliminar-los l’estrès ocasionat pel transport, i controlar les possibles malalties i paràsits que poden dur i transmetre a la resta d’animals.
La sala de quarantena també actua com a hospital. Els animals malalts o ferits passen en aquesta estança el període de convalescència, durant el qual se’ls aplica el tractament adequat a cada cas.

Un dels aspectes més destacats de L’Aquàrium és el seu interès per a la reproducció dels seus animals. En aquest sentit, la sala de quarantena té un paper fonamental. Es tracta d’una “sala de maternitat” en què es culmina el procés de reproducció de les diferents espècies que habiten aquesta instal·lació. En petits aquaris es dipositen els ous, i es té cura de les cries fins que reuneixen les condicions necessàries per traslladar-les als aquaris grans.
Des de l’obertura de l’Aquàrium, el 1995, per la sala de quarantena han passat més de 20.000 animals.

Al laboratori s’analitza cada dia l’aigua de tots els aquaris, tant els que estan exposats al públic com els de la zona tècnica, una aigua que és tractada amb el modern sistema de filtració de L’Aquàrium de Barcelona. L’objectiu és vetllar perquè l’aigua reuneixi en tot moment les condicions fisicoquímiques òptimes per a la vida dels animals.

Igualment, al laboratori de L’Aquàrium es produeix el plàncton necessari per a l’alimentació de les cries, i de determinades espècies; es duu a terme reproducció plàncton d’origen animal (zooplàncton) i vegetal (fitoplàncton).

Una altra tasca del laboratori és controlar les patologies; és a dir, estudiar les malalties dels peixos i preparar els tractaments adequats per guarir-los. Es fan els antibiogrames, tests per comprovar quins antibiòtics són efectius per combatre una patologia. També es duen a terme les necròpsies, que tracten de determinar les possibles causes de mort dels peixos per poder estudiar-les i evitar-les més endavant.