Visites

Durant la visita a la zona tècnica l’alumnat coneixerà la importància dels processos tècnics i de l’equip humà que hi ha al darrere d’una instal·lació
complexa com és la de L’Aquàrium. Al sistema de filtració s’identificaran els diferents processos físics, químics i biològics
de depuració de l’aigua per assegurar-ne la bona qualitat. A la sala de quarantena, es coneixeran quines són les tasques
que s’hi realitzen per tenir cura dels animals.

Nivells educatius: Batxillerat i Cicles Formatius.

Nombre d’alumnes: màxim 15 per guia.

Durada aproximada: 2 hores (1 hora de visita por la zona tècnica i 1 hora de visita lliure per L’Aquàrium de Barcelona), amb l’opció d’acccedir després a Explora! i a Planeta Aqua.

Material pel professorat: guia del professorat

Preu: 10,30 € per alumne

El peu inclou: Entrada + visita lliure + material

 

RELACIÓ CURRICULAR
Aquesta activitat treballa principalment continguts vinculats a les matèries de:
– ESO: ciències de la naturalesa.
– Batxillerat: química.
– Cicles formatius.

Recorda! També es pot accedir gratuïtament a l’espai EXPLORA!, al PLANETA AQUA, a l’exposició Joies de la mar, a la terrassa panoràmica i tornar a veure tots els aquaris

Un biòleg o una biòloga de L’Aquàrium dóna a conèixer diversos aspectes de la biologia marina a partir del recorregut dels aquaris mediterranis i tropicals. L’alumnat observarà les similituds i diferències entre els ecosistemes representats, identificarà algunes de les principals espècies de vertebrats i invertebrats marins, i analitzarà les relacions que s’estableixen entre ells i el medi. Així mateix s’afavorirà que l’alumnat prengui consciència de la biodiversitat al medi marí i valori la importància de la seva conservació.

Nivells educatius: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Nombre d’alumnes: un màxim de 25 per guia
Durada aproximada: 1 a 1,5 hores
Material per al mestre:
Guia del professorat, amb informació general dels aquaris
Preu: 10,30 € per alumne
El preu inclou: Entrada + visita guiada + material

RELACIÓ CURRICULAR:
Aquesta activitat treballa principalment continguts vinculats a les matèries de:
– ESO: ciències de la naturalesa.
– Batxillerat: ciències de la Terra i del medi ambient i biologia.
– Cicles formatius.

Recorda! També es pot accedir gratuïtament a l’espai EXPLORA!, al PLANETA AQUA, a l’exposició Joies de la mar, a la terrassa panoràmica i tornar a veure tots els aquaris

  1. Esta opción permite la visita de todas las áreas expositivas de L’Aquàrium y es el mismo maestro quien conduce al grupo.Incluye la visita de los acuarios mediterráneos y tropicales, el gran Oceanario y el resto de espacios: Planeta Aqua, Explora!, exposición Joyas de la mar, terraza panorámica.

Niveles educativos: para todos los niveles educativos.
Duración aproximada: 1,5 horas
Material para el profesorado: Guía del profesorado, con información general de los acuarios.

icon-pdf Guía del profesorado

Precio: 9,10€ por alumno

El precio incluye: Entrada + visita libre + material

RELACIÓN CURRICULAR:

Esta actividad trabaja principalmente contenidos vinculados a las materias de:

– ESO: ciencias de la naturaleza.
– Bachillerato: ciencias de la Tierra y del medio ambiente y biología.
– Ciclos formativos.