Longitud mÀxima

Longitud

33 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

La salamandra tigrada és un amfibi gran, amb una mida màxim de 33 cm. El seu cos, de fons clar, acostuma a tenir franges de color gris, verd o negre. Els ulls són grans, la boca petita i el cos i les cames robustos. S’alimenta d’insectes i cucs, tot i que els adults també poden menjar ratolins o granotes més petites. 

Pateixen metamorfosi en estat natural. Els adults són terrestres, viuen en boscos temperats i humits, sense molta dependència de l’aigua, malgrat sí que la necessiten per a la reproducció. Viuen en caus i són extremadament lleials al seu lloc de naixement, viatgen grans distàncies per a tornar a l’aigua i reproduir-se.

Es solen reproduir una sola vegada a la vida. Els mascles acaricien a la femella per a iniciar l’aparellament, després alliberen un espermatòfor al fons que la femella recull i diposita els ous ja fertilitzats sobre la vegetació.

Algunes poblacions d’aquesta espècie han davallat considerablement degut a la desforestació del seu hàbitat i a la pluja àcida.

Curiositats

És una espècie amb gran potencial per als laboratoris, ja que es fa servir com a model biològic.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación