Longitud mÀxima

Longitud

1 m

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

El cranc de ferradura o cassola de les Moluques és un artròpode que es caracteritza per tenir una llarga espina mòbil al final del cos. Està considerat un fòssil vivent que ha restat inalterat durant 300 milions d’anys. Tot i que se li diu cranc, està més emparentat amb les aranyes que amb els crustacis. La seva mida màxima és d’1 m.

Són espècies del litoral marí, excavadores, que viuen en fons de llims i sorres, generalment entre els 3 i els 9 m de fondària. Neda en posició invertida, de cap per avall, i s’ajuda amb l’agulló per girar-se quan vol caminar pel fons. Són depredadors que s’alimenten d’anèl·lids i altres mol·luscs, que desenterren excavant a la sorra.  Se’ls mengen sencers i després en regurgiten les closques i altres parts dures no digeribles. També poden menjar algues.

En època de reproducció, es reuneixen a les platges. Per a l’aparellament, el mascle s’enfila damunt la femella, subjectant-se al seu dors amb les ungles del seu primer parell de potes. La femella excava un forat a la sorra i hi pon entre 200 i 300 ous, que seguidament el mascle rega amb el seu esperma.

Curiositats

La seva sang és blava i presenta extraordinàries propietats immunològiques d’interès per a la indústria biomèdica.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación