Longitud mÀxima

Longitud

11 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Nocturn

La gambeta és un crustaci que presenta un cos cilíndric i comprimit lateralment, compost per una closca al davant i 6 segments abdominals. Té un cap molt gran i orientat cap amunt. Té 7 dents al marge superior de la mandíbula i 4-7 al marge inferior. Just després dels ulls compostos en surten les antènules, per sota de les quals hi ha les antenes. 

És translúcida, amb línies horitzontals o obliqües rosades-marró al a closca, i a l’abdomen són verticals. Els dos primers parells de potes tenen petites pinces i mostres franges de color groc i vermell. Els 3 darrers parells de potes estan adaptats a la locomoció. 

Solen viure en grups i busquen àries rocoses on amagar-se, en forats i esquerdes. És una espècie omnívora: s’alimenten de pràcticament tot el què troben, algues, peixos morts o restes orgàniques. 

Habiten en fons de costa rocosa coberts d’alga, zones intermareals, piscines de roques, fins a profunditats de 40 m. També en estuaris i prats submarins. 

Tenen un comportament nocturn, s’amaguen en esquerdes durant el dia.  

Es tracta d’una espècie que aguanta aigües de diferents salinitats i temperatures.

Curiositats

Presenten comportaments caníbals, i per aquest motiu, la reproducció en captivitat d’aquesta espècie és molt complicada.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación