Longitud mÀxima

Longitud

20 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

El nàutil és l’únic mol·lusc cefalòpode que posseeix una veritable closca externa, dividida en diverses cambres. L’animal viu a la cambra més externa. Regula la seva flotació omplint les cambres amb més o menys gas, que desplaça l’aigua per influir en aquesta flotabilitat. Es reconeix per la closca en espiral de vistosos dibuixos, i n’existeixen 5 o 6 espècies diferents. La seva mida habitual és d’uns 20 cm.

Són solitaris. Durant el dia s’amaguen a uns 400 m de profunditat, i descansen sobre el fons. De nit s’acosten a la superfície i al talús inferior dels esculls de corall en busca d’aliment. Tenen fins a 38 tentacles, disposats en dues corones, interna i externa, sense ventoses, però que segreguen un moc enganxós per subjectar millor les preses. Les mandíbules en forma de bec de lloro són suficientment fortes per trencar la closca d’un bivalve. 

La seva reproducció és ovípara i, com tots els cefalòpodes, té fecundació interna.

Curiositats

En Jules Verne va batejar amb el nom de Nautilus el submarí de la seva novel·la 20.000 llegües de viatge submarí, perquè els submarins, igual que els nàutils, inunden algunes cambres d’aigua per controlar la seva flotabilitat.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación