Longitud mÀxima

Longitud

130 m

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

El pop és un invertebrat cefalòpode, té 8 tentacles al voltant de la boca, i en cada tentacle hi ha dues fileres de ventoses que l’ajuden a capturar les preses. Els pops tenen la capacitat d’adaptar el seu color i la superfície del cos a les característiques de l’ambient per tal de camuflar-se. 

El seu cos també mostra el seu estat anímic, és a dir, la seva pell pren tons blavosos quan està nerviós, canvia a pàl·lid quan té por, o vermellosos quan s’enfada. Poden arribar a pesar 10kg i els seus braços poden tenir fins a 1 m de longitud.  

Són animals d’activitat nocturna, durant el dia s’amaguen. Es desplacen amb gran facilitat per l’aigua amb l’ajuda del sifó, un embut de la cavitat respiratòria per on expulsen l’aigua. Els seus braços els permeten arrossegar-se o desplaçar-se sobre fons rocosos. Per tal de defensar-se alliberen tinta, igual que en la majoria de cefalòpodes. 

Són carnívors, s’alimenten de crustacis, altres mol·luscs i peixos. 

Són ovípars, copulen després d’una parada nupcial. Un dels tentacles del mascle té funcions reproductores i es desprèn quedant a l’interior de la femella. La posta es produeix a la primavera i a l’estiu. La femella deixa de menjar i en té cura, i mor al poc temps. El mascle torna a les profunditats.

Curiositats

Diuen que és l’animal que canvia de color més ràpidament i l’invertebrat més intel·ligent que existeix. Té una intel·ligència semblant a la d’un cadell de gos, ja que tenen un cervell real que incorpora seqüències d’aprenentatge, i els seus ulls són capaços de diferenciar formes i colors.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación