Longitud mÀxima

Longitud

7-8 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

Aquest invertebrat té una base en forma de ventosa, amb el cos curt i ample i sis corones amb 200 tentacles. Pot ser de color vermell o verd. Fora l’aigua retrau els tentacles i els tanca dintre del cos, recordant la forma d’un tomàquet. 

És un animal solitari freqüent en totes les costes rocoses des del límit de les marees fins a 2 m de profunditat. Tenen saquets marginals de color blau, molt urticants que utilitzen per allunyar els companys de la mateixa espècie. Durant el dia gairebé sempre està contret en forma d’esfera, i s’obre cap al vespre.

S’alimenta de peixos petits, crustacis i mol·luscs i, per tant, és carnívor.
Té una reproducció ovípara. Pot ser que llencin els òvuls i espermatozoides a l’aigua, o que les larves es desenvolupin dintre de la mare, que al final expulsa els joves per la boca.

Curiositats

És un animal que presenta una gran resistència a la dessecació gràcies a l’aigua que pot retenir en el seu interior quan es tanca.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación