Longitud mÀxima

Longitud

60 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És una medusa nerítica, es troba prop de la superfície en aigües tèrboles d’estuaris, ports i manglars.

És de color blau-marronós amb nombroses taques blanques. Té 8 braços orals gruixuts i transparents amb uns gran feixos marrons de cèl·lules urticants als extrems. És una espècie nativa de l’Oceà Pacífic, que ha estat introduïda en altre indrets. Es desenvolupen en abundància en aigües càlides, principalment eurihalines, tot i que nivells molt baixos de salinitat els fan perdre part de les zooxantel·les amb les què viuen en simbiosi. 

Són poc urticants i no es consideren una amenaça per a nosaltres. S’alimenten per filtració de zooplàncton i normalment es desplacen en grans grups. 

Curiositats

És una espècie invasora al Mediterrani. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación

No Evaluat