Longitud mÀxima

Longitud

40 cm

Alimentació

Pez

Carnívoro

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És una medusa que presenta una ombrel·la aplanada amb una lleugera protuberància central bombada de color més fosc. D’aquí el seu nom que recorda un ou ferrat.  Té 8 braços orals d’on surten unes nombroses ramificacions en forma de petits tentacles, alguns d’ells de color violeta. La seva coloració és bruna-ataronjada gràcies a les algues simbiòtiques que viuen als seus teixits. S’alimenta de zooplàncton.

Curiositats

Sempre va envoltada d’alevins de sorells i cèrvies als que resguarda dels depredadors. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación

No Evaluat