Longitud mÀxima

Longitud

122 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

L’anguila és un peix amb el cos allargat, cilíndric i de color gris amb el ventre més aviat blanc, malgrat que aquesta coloració varia en les diferents etapes de la seva vida. Les aletes dorsal, caudal i anal estan unides en una sola aleta. Té escates, però estan enterrades a la pell, que és coberta d’abundant mucositat. És un animal migratori. Els mascles viuen en la desembocadura dels rius i les femelles, a la part alta del riu.
S’alimenten a base de cucs, insectes aquàtics, mol·luscs, crustacis i peixos. 
Les anguiles viuen al riu i quan maduren sexualment (entre els 10 i 12 anys) fan un llarg viatge travessant l’oceà Atlàntic fins arribar al mar dels Sargassos (entre les Bermudes i Puerto Rico). Un cop ponen els ous (fins a 9 milions) els adults moren d’esgotament. Les larves seran arrossegades pel corrent del Golf fins les costes europees. Les larves d’anguila arribaran al mateix riu d’on van sortir els seus progenitors, ja en forma d’angula. Una vegada són al Mediterrani, si les angules romanen a la desembocadura esdevindran mascles, si remunten el riu seran femelles. Per tant, és la salinitat de l’aigua la que provoca la maduració com a mascle o femella en els adults.

Curiositats

La pell de les anguiles, coberta de mucositat, es pot mantenir humida durant un cert temps fora de l’aigua. Això permet que puguin respirar a través de la pell (respiració cutània) i desplaçar-se per terra, si convé.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación