Longitud mÀxima

Longitud

8,6 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

És un peix que viu als esculls de corall, tant amb fons sorrencs com rocosos. Abunda entre les praderies d’algues del gènere Enhalus, els adults sovint viuen associats a eriçons del gènere Diadema setosum i els juvenils busquen protecció a les anemones.   Són peixos d’hàbits nocturns que s’amaguen entre els coralls durant el dia. Viuen en petits grups, és ovípar i s’alimenta de anèl·lids i plàncton.

Curiositats

El mascle incuba els ous a la boca, que són d’uns 3 mm de diàmetre, fins que eclosionen, i les larves també es queden a la boca del mascle durant uns dies.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación