Longitud mÀxima

Longitud

50 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El cap-roig  és un peix de fons rocosos de profunditats d’entre 20 i 200 m. Els juvenils es poden trobar a les aigües superficials. La seva coloració predominantment vermellosa, els permet mimetitzar-se a la perfecció amb els fons rocosos, on solen romandre immòbils per tal de passar desapercebudes.  El seu cap és molt gran i ample, els ulls molt prominents, i el seu cos molt fort i comprimit lateralment. Presenta uns apèndixs cutanis a la mandíbula inferior i una taca negra a l’aleta dorsal. S’alimenta de peixos petits, crustacis i mol·luscs, preferentment durant la nit. 

Curiositats

Tenen espines verinoses als primers radis de les aletes dorsal i ventral, i als opercles, que utilitzen com a mecanisme de defensa passiu.  

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación