Longitud mÀxima

Longitud

35 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu en ports protegits, esculls poc profunds d’algues i substrats tous i profunds d’esponges. S’alimenta de plàncton. Presenta un abdomen prominent, molt més vistós en els mascles per la presència d’una desenvolupada bossa incubadora, on porten els ous fecundats fins que eclosionen, generalment de color blanc nacrat. El seu color varia des del gris fosc fins al groc, taronja i blanc, en funció de l’hàbitat, la profunditat i localització. El cos i la cua són generalment plans, sovint amb bandes amples i amb nombroses i petites taques a l’aleta dorsal. Els mascles solen presentar taques més fosques i una franja vertical groga a prop de la tapa de la bossa. També tenen la cua més llarga i el musell més curt i ample que les femelles. Els cavallets de mar són monògams i la parella sempre va junta, moltes vegades, agafada per la cua.

Curiositats

Els cavallets de mar poden moure cada ull independentment de l’altre per poder vigilar el que passa al seu voltant.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación