Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

És un peix que es troba en fons rocosos a poca profunditat, entre els 5 i els 20 m, i sovint es pot trobar en coves i túnels submarins. És una espècie gregària que forma grups d’entre 5 i 30 individus. Les seves aletes són fosques, però les espines de les aletes ventrals i anals són blanques i molt visibles; i les aletes dorsals i la caudal tenen una vora negra a la part posterior. S’alimenten de petits peixos, crustacis i de mol·luscs, preferentment durant la nit. 

Curiositats

Aquest peix té una línia lateral molt marcada. La línia lateral és el sisè sentit dels peixos, sentit que els permet detectar la presència d’obstacles o altres individus que són a la vora, sense necessitat de veure’ls.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación