Longitud mÀxima

Longitud

40 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

És un peix que viu en fons de roca i alguers. Presenta un parell de tentacles ben desenvolupats per sobre els ulls. Com a mecanisme de defensa té unes espines verinoses localitzades a les aletes dorsal, anal, ventrals i als opercles. És una espècie territorial i solitària. Es queda quieta sobre les roques per no ser vista. És bàsicament activa durant el crepuscle. Aquest caçador espera immòbil a l’aguait, tan aviat com descobreix una presa, salta cap endavant de forma instantània i l’aspira amb el seu gran musell. S’alimenta de crustacis i peixos petits, preferentment durant la nit. 

La seva reproducció és ovípara i la femella pon els ous tancant-los en una massa transparent i mucosa, a l’estiu, entre juliol i agost.

Curiositats

Aquest peix es caracteritza pel seu bon camuflatge ja que té colors críptics, és a dir, colors que li permeten confondre’s amb el seu entorn.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación