Longitud mÀxima

Longitud

25 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

Els fadrins habiten fons rocosos amb creixements d’algues i praderies marines; des de les aigües superficials fins als 50 m. Presenta dicromatisme sexual, és a dir, les femelles són de color marró-verdós amb una línia vertical fosca a cada escata i cinc bandes verticals blavoses i els mascles tenen el cap vermell fosc amb taques blau cel i just darrere de l’aleta pectoral té una banda vertical blava, vorejada de vermell. Les femelles i els joves acostumen a formar grups petits, els mascles però són solitaris, excepte a l’època de cria que es veuen vigilant gelosament el seu harem. Aquesta espècie és una nedadora molt hàbil i incansable. Quan arriba el capvespre, s’enterren lateralment en els fons sorrencs gràcies a sacsejades vigoroses de la cua, per passar així la nit. S’alimenten de crustacis i petits mol·luscs.

Curiositats

Són hermafrodites seqüencials: existeix una transformació sexual de femelles a mascles, que comporta un canvi de color. El fet que es produeixi un canvi de femelles a mascles, i no al revés, té un avantatge: sempre hi ha un gran nombre de femelles joves i petites, capaces de produir una gran quantitat d’ous. El nombre de mascles més vells i grans és considerablement menor a causa del perill dels depredadors. No obstant això, com que la quantitat d’espermatozoides produïts per un mascle és superior a la quantitat d’òvuls produïts per la femella, un mascle pot fecundar nombroses femelles.

Distribució

Estado de conservació

Estado de conservación