Longitud máxima

Longitud

14 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu gairebé en tots els hàbitats d’escull coral·lí fins a 40 m de profunditat. Sol ser territorial entorn a una formació coral·lina prominent denominada “estació de neteja”. S’alimenta de paràsits externs i teixits malalts d’altres peixos. Anuncien els seus serveis nedant amb un distintiu moviment de dalt a baix. Amb això atrauen peixos de totes les mides que poden demanar els serveis dels netejadors adoptant posicions inusuals: es queden en una posició fixa amb les aletes esteses o en posició vertical amb el cap, cap a dalt o cap a baix. De vegades, els colors dels amfitrions s’atenuen, potser perquè el peix netejador pugui veure amb millor claredat els paràsits. El netejador entra sense perill a la boca dels grans depredadors, que valoren prou els seus serveis com per resistir la temptació de devorar-los. La seva reproducció és ovípara.

Curiositats

És mimetitzat pels blènnids mossegadors d’aletes: Aspidontus taeniatus. Aquest peix aprofita que els altres el permeten netejar-los, pensant-se que és el peix netejador, i ell els menja petits trossos de pell i carn que els arrenca.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación