Longitud mÀxima

Longitud

150 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

La morena és un peix de caràcter nocturn que cerca refugi a les esquerdes i forats de les roques, i viu a profunditats d’entre 10 i 80 m. El seu cos, serpentiforme i robust, li permet guarir-se, durant el dia, a l’interior de les coves. La seva pell, sense escates, és viscosa per la mucosa protectora que la recobreix. Les aletes dorsal, caudal i anal estan unides en una única aleta. La seva coloració groga i marró adverteix els altres peixos de la seva toxicitat. És territorial i solitària, si se sent amenaçada pot tornar-se agressiva i provocar mossegades molt doloroses. 

S’alimenta de peixos, crustacis i cefalòpodes. Caça al crepuscle.

Curiositats

El seu sèrum sanguini és tòxic, i a l’època romana era utilitzat per enverinar persones. Malgrat això, la seva carn és considerada excel·lent, però cal cuinar-la per sobre dels 75ºC. Els romans apreciaven les morenes i les mantenien com a mascotes en piscines especials. Segons la creença popular les alimentaven amb esclaus.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación