Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És una espècie d’aigües poc profundes que generalment no va a més profunditat de 30 m i tolera, o fins i tot prefereix, aigües salobres. És comuna en fons de sorra i en praderies de posidònia. Presenta una taca fosca a l’opercle. Té un comportament solitari i a vegades formen petits grups.
Durant el primer i segon any de vida solen ser mascles per esdevenir femelles més endavant. Durant la primavera s’agrupa allà on l’aigua és salobre, durant l’estiu es queda a prop de la ribera i a l’hivern torna a aigües més profundes per reproduir-se.

S’alimenta de musclos, crustacis, peixos i algues.

Curiositats

Es pot reconèixer per la banda groga o daurada que presenta a la part frontal del cap, entre els ulls i d’aquí li ve el nom.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación