Longitud mÀxima

Longitud

15 cm

Alimentació

Herbívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu entre els 5 i els 25 m de profunditat. S’alimenta d’algues. És un peix territorial de color vermellós amb unes franges negres verticals i un ribet de color blau elèctric a la part posterior de les aletes dorsal i anal.

Curiositats

Forma harems de 3 a 7 individus. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación