Longitud mÀxima

Longitud

30 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu associat als esculls en una profunditat d’entre 0 i 50 m. Són territorials i els adults són tímids, dormen de costat i emeten un soroll quan estan alarmats. S’alimenta d’algues, detritus, mol·luscs, crustacis, cucs, eriçons, peixos, coralls, tunicats i ous.

Són ovípars i poligínics; les femelles són territorials i tenen cura dels ous.

Curiositats

Els peixos ballesta presenten una forta espina a la part dorsal que pot aixecar per intimidar els depredadors o quedar-se clavat entre les roques.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación