Longitud mÀxima

Longitud

31 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu als esculls coral·lins i forma petits grups. Inicia la seva vida sent gairebé tot de color groc però poc a poc, el color blau intens es va estenent des de la part davantera del cos cap a la cua, a mesura que el peix es va fent adult. La cua, que roman de color groc, té un parell d’espines ben esmolades que utilitzen per defensar-se, els bisturís, i és per això que l’anomenen peix cirurgià. S’alimenta de zooplàncton i algues.
Són animals ovípars i quan arriba l’època de reproducció s’agrupen en petits grups formats per un mascle i diverses femelles. En aquesta època les femelles es poden diferenciar ja que les franges dibuixades damunt del seu cos es tornen de color gris.

Curiositats

També se’l coneix com a peix cirurgià paleta ja que les franges negres que ornamenten el seu cos dibuixen una silueta que recorda la paleta d’un pintor.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación