Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Herbívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu associat als esculls a una profunditat de fins a 180 m, normalment en petits grups. S’alimenta d’algues brunes. Tenen una banya òssia entre els ulls i dos parells d’escates modificades a la base de la cua de color blau, que tallen molt. Els adults desenvolupen uns filaments als extrems de l’aleta caudal.

Curiositats

La banya òssia és més prominent en els mascles.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación