Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu a fons rocosos coberts d’algues i praderies marines, des de les aigües superficials fins als 30 m de profunditat. És molt territorial i solitari i defensa el seu espai davant dels companys de la mateixa espècie. Els adults presenten una vistosa taca blava al ventre.

S’alimenta de peixos petits i crustacis.

És ovípar i fixa els ous sobre les pedres.

Curiositats

Es tracta d’un veritable hermafrodita, i els seus ovaris i testicles maduren alhora, fet que permet una fecundació interna.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación