Longitud mÀxima

Longitud

12 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix bentopelàgic que viu en parella o en petits grups. Pot presentar diverses coloracions que van des del verd, passant pel blau-vermell, fins arribar al marró. Té unes bandes negres que recorren tot el seu cos en sentit vertical que no es mostren idèntiques en totes les coloracions. S’alimenta de cucs, crustacis, insectes i matèria vegetal. Diposita centenars d’ous a pedres o plantes; ambdós progenitors defensen els ous i les larves.

Curiositats

Poden produir una mucositat per alimentar els seus alevins. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación