Longitud mÀxima

Longitud

3,9 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix gregari, forma grups a la superfície, i segons el moment pot ser agressiu o bé calmat. Habita les aigües de corrents lentes de rieres i pantans. És capaç de capturar petits insectes aeris però també s’alimenta de cucs i crustacis. Les femelles són més grans que els mascles.

Curiositats

Posseeix poderosos músculs al seu cos (representen el 25% del seu pes corporal) que li permeten portar les aletes pectorals rígides i fer-les funcionar d’una manera similar a unes ales. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación