Longitud mÀxima

Longitud

125 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És un peix que viu en aigües estancades amb poca corrent. Pot viure en ambients amb pocs nivells d’oxigen gràcies al seu aparell branquial molt reduït. Tenen dos pulmons. Durant el període sec s’enterra al fang a una profunditat d’uns 30-50 cm i segella l’entrada amb argila tot deixant uns 2 o 3 forats per airejar. En aquest període d’hibernació redueix el seu metabolisme. Durant l’estació plujosa comença la reproducció, els progenitors fan un cau i els mascles tenen cura dels juvenils. Les cries tenen quatre brànquies externes i s’assemblen als capgrossos, a les set setmanes ja respiren de l’aire i pateixen una regressió de les brànquies. S’alimenta de vertebrats, invertebrats, com cargols, cloïsses i gambes, i d’algues.

Curiositats

Els mascles poden fer incrementar el nivell d’oxigen del cau ja que en l’època de cria desenvolupen unes estructures extremadament vascularitzades a les aletes pectorals amb les que alliberen oxigen addicional al cau. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación