Longitud mÀxima

Longitud

50 cm

Alimentació

Omnívor

ActiviTAT

Nocturn

És un peix que presenta unes plaques òssies recobrint dorsalment el cap i el cos; la part ventral és nua. Té la boca en posició ínfera, amb un parell de petits barbillons. S’alimenta d’algues i petits crustacis.

Curiositats

Diposita els ous sobre roques llises, aquests són guardats per un o els dos progenitors.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación