Longitud mÀxima

Longitud

1-2 m

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

L’escurçana és una rajada, un peix condricti igual que els taurons, espècies amb l’esquelet cartilaginós. Les escurçanes no tenen aletes dorsals i la cua és llarga i filamentosa. Tenen un agulló verinós a la base de la cua, llarg, dentat i tòxic, capaç d’ocasionar ferides greus, raó per la que la majoria dels individus apareixen amb la cua tallada a les llotges i els mercats.  

El seu dors és de color groc verdós, i el ventre és molt més clar. 

Viuen al litoral, fins als 200 m de profunditat, però acostumen a estar per damunt dels 60m. Normalment s’enterren ens fons sorrencs. Poden viure en aigües salobres (de salinitat  variable). 

És una animal carnívor, que s’alimenta de peixos i invertebrats com crustacis i mol·luscs.

Reproducció

La seva reproducció és ovovivípara i els embrions es nodreixen de secrecions uterines de la mare. El seu període de gestació, d’entre 4 i 7 cries, té una durada de 4 mesos.

Curiositats

Segons la creença popular, si s’extreia l’agulló d’una rajada viva i s’enganxava de seguida al melic d’una dons embarassada, li facilitava el part.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación