Longitud mÀxima

Longitud

107 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

La gata de cua llarga ocel·lada és un tauró que viu en aigües poc profundes d’escull de corall, a una profunditat màxima de 50 m. 

Té el cos allargat, de color beix amb taques marrons espaiades entre si, i amb franges fosques molt subtils. Els exemplars més joves presenten alternança de franges fosques i clares. S’alimenta bàsicament de nit, de peixos petits, crustacis, cucs i altres invertebrats.

Reproducció

És ovípar i deixa caure els ous al fons. El període d’incubació sol ser d’entre 3-4 mesos.

Curiositats

El seu nom ve donat per les dues taques negres envoltades per un perfil blanc, a la part dorsal del seu cos, just després de les aletes pectorals.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación