Longitud mÀxima

Longitud

150 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El porc marí és un tauró bentònic que viu entre 60 i 600 m de fondària, sobre la plataforma continental i la part superior del talús. Espècie solitària que neda lentament. El seu cos és gruixut, de secció triangular, i el musell és curt i arrodonit. Als dos costats del cap presenta les cinc fenedures branquials, però molt curtes. No té aleta anal, i les aletes dorsals són altes i triangulars amb una forta espina a cadascuna d’elles.

S’alimenta d’organismes bentònics i petits peixos que captura pel fons.

Reproducció

És ovovivípar, és a dir, les cries es desenvolupen dintre d’ous que queden un temps al ventre de la mare.

Curiositats

Segons diuen alguns pescadors, escarbota el fons amb l’espina de la primera aleta dorsal i, panxa enlaire, va capturant els petits invertebrats a mesura que els desenterra.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación