Longitud mÀxima

Longitud

70 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

iluminación

Diurn

És un peix cartilaginós, de mida petita, rarament supera els 60 cm, comestible i molt apreciat en la nostra gastronomia. És endèmica del Mediterrani i del golf de Cadis. 

El seu cos, romboide i aplanat, és  de color canyella amb taques blanques irregulars i marges foscos. Viu en grups, de vegades en solitari, sobre fons fangosos o sorrencs fins als 150 m de profunditat. 

S’alimenta d’animals bentònics, de peixos petits i crustacis.  

Malgrat planeja elegantment pel fons marí, es tracta d’una espècie territorial que no tolera gaire bé la presència d’intrusos. Si les molestes, es defensen amb el seu agulló.

Reproducció

Es tracta d’una espècie ovovivípara.

Curiositats

Es tracta d’una espècie molt verinosa que pot arribar a causar greus lesions en cas d’entrar-hi en contacte. 

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación