Longitud mÀxima

Longitud

180 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El tauró de puntes negres té les puntes de les aletes negres, sobretot la primera aleta dorsal i la caudal. És una espècie que viu solitària o en petits grups. És un fort nedador, molt actiu, de caràcter tímid, però imprevisiblement pot tornar-se agressiu. Aquest tauró sol viure en llacunes poc profundes i esculls coral·lins. Normalment es troben nedant en aigües poc profundes d’uns 30 cm de profunditat. 

S’alimenta bàsicament de nit. Té un alimentació carnívora, menja peixos, mol·luscs i crustacis. Les dents són estretes, afilades i fortament serrades, dissenyades per menjar peixos d’escull.

Reproducció

És vivípar i té entre 1 i 12 cries. La gestació dura prop d’un any.  

Curiositats

Sabies que els taurons de puntes negres no poden deixar de nedar? Igual que altres taurons la seva respiració és passiva, és a dir, que necessita nedar contínuament per respirar, si s’atura es pot ofegar.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación