Longitud mÀxima

Longitud

314 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Nocturn

El tauró zebra és de color groc marronós i amb taques negres quan són adults. El seu nom ve donat perquè quan són joves presenten franges blanques que recorden l’estampat de la zebra, que van perdent a mida que es van fent grans. Acostumen a passar la major part del dia descansant al fons. S’alimenten de mol·luscs, crustacis i petits peixos que cacen activament durant la nit. 

Són solitaris, tot i que en època de cria formen grans concentracions

Reproducció

És ovípar i deixen caure els ous al fons. 

Curiositats

El tauró zebra també es pot reproduir asexualment per partenogènesi: desenvolupament d’un òvul no fecundat, fent de la descendència essencialment un clon de la mare.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación