SETMANA SOBRE ESPÈCIES INVASORES

7 de maig de 2024

Del 4 al 12 de maig se celebra la Setmana sobre Espècies Invasores de Portugal i Espanya 2024.

Les espècies invasores són una de les principals amenaces per a  la biodiversitat a nivell global. Cal prendre consciència per evitar la introducció i reduir significativament l’impacte de les espècies exòtiques invasores als ecosistemes autòctons.  

La ciutadania té un paper molt rellevant, no només en la prevenció de les invasions biològiques, sinó també en la  mitigació dels seus impactes. No obstant, això és desconegut per a gran part de la població. Així doncs, la Setmana sobre les Espècies Invasores pretén contribuir en augmentar el coneixement i la sensibilització sobre les espècies exòtiques invasores.

QUÈ ÉS UNA ESPÈCIE INVASORA?

Una espècie invasora és una espècie que es desenvolupa fora de la seva àrea de distribució natural i que esdevé un agent de pertorbació nociu per a la biodiversitat autòctona d’un ecosistema.

De manera natural els animals i les plantes conquereixen nous territoris a partir de les migracions o la dispersió de les llavors. Amb el pas dels anys aquests desplaçaments són de molt curt abast, però poden incrementar moltíssim quan hi apareix l’activitat humana.

Quan una espècie arriba a una nova regió se la coneix com a espècie exòtica. La majoria d’espècies exòtiques no sobreviuen gaire temps en aquests nous territoris perquè no aconsegueixen conquerir-lo; el clima i les característiques del medi són molt diferents als del seu lloc d’origen. Lamentablement el ritme d’introducció d’espècies exòtiques s’ha vist accelerat en les darreres dècades pel canvi climàtic i l’artificialització del paisatge, per un major intercanvi de mercaderies i persones, i la internacionalització de l’economia.  Això s’ha traduït en un increment d’espècies exòtiques capaces de conquerir nous espais, establir-s’hi, i per tant que acabin provocant greus impactes en els nous territoris. Aleshores, sí que ja parlem d’espècies invasores.

QUINS SÓN ELS IMPACTES DE LES ESPÈCIES INVASORES?

Amb el pas dels anys l’activitat humana ha fet viatjar milers de quilòmetres a algunes espècies de fauna i flora que han acabat sent introduïdes molt lluny del seu punt d’origen. 

Les espècies invasores tenen greus repercussions sobre les espècies autòctones: competeixen pels recursos naturals, com l’aigua, l’aliment o el refugi, poden transmetre malalties, ser-ne depredadores o aparellar-se entre elles i crear espècies híbrides.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, L'Aquàrium de Barcelona

El manual de bones pràctiques que recull els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides preveu implementar mesures per evitar la introducció i reduir significativament l’impacte de les espècies exòtiques invasores als ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.

Un cop l’espècie ha començat a expandir-se és molt complicat controlar la seva ocupació. Els governs han posat en marxa estratègies per evitar-ne l’expansió i els impactes sobre els nous territoris, sobretot d’aquelles que hi tenen impactes greus, per evitar que arribin a altres indrets.

ALGUNES ESPÈCIES INVASORES QUE AFECTEN A CASA NOSTRA

Caulerpa taxifolia, L'Aquàrium de Barcelona

Caulerpa (Caulerpa taxifolia)

La caulerpa o alga assassina és una alga d’origen australià que es va introduir accidentalment a la Mediterrània a través de l’aquari de Mònaco. Aquesta alga afecta directament a les praderies de posidònia (Posidonia oceanica), una de les plantes més importants del nostre mar, refugi per a moltes espècies i espai on moltes d’elles hi protegeixen els ous. La caulerpa colonitza els espais propis de les praderies posidònia, suposant un gran risc per l’ecosistema litoral de la Mediterrània, ja que moltes espècies desapareixen quan hi és present. Degut a les toxines que conté aquesta alga, no és comestible per la microfauna i això produeix un descens de la biodiversitat pròpia del nostre mar.

Peix escorpí (Pterois volitans), L'Aquàrium de Barcelona

Peix escorpí (Pterois volitans)

El peix escorpí és una espècie tropical que va ser introduïda intencionadament com a espècie ornamental per aquariofília. Tot i ser una espècie pròpia dels esculls de corall, té una gran adaptabilitat i pot colonitzar fàcilment zones sorrenques, praderies submarines i manglars. Així doncs, l’alliberació intencionada d’exemplars que es tenien en captiveri ha generat una gran competència amb les espècies autòctones, i ha comportat una alta depredació d’espècies locals que a la llarga es poden traduir en extincions locals.

Muclo zebra (Dreissena polymorpha), L'Aquàrium de Barcelona

Musclo zebra  (Dreissena polymorpha)

El musclo zebra és una espècie que habita tant en aigües dolces com salobres de rius, llacs i llacunes. És molt tolerant als canvis de temperatura i de salinitat, i molt resistent al clor i a la dessecació. S’alimenta de plàncton i de matèria orgànica en suspensió. Va ser introduït accidentalment a través de la navegació, adherit als cascos de les embarcacions i a través de xarxes contaminades. Forma colònies molt denses que consumeixen grans quantitats de fitoplàncton i desplacen als bivalves autòctons, alguns en greu perill d’extinció, alterant greument l’equilibri dels nostres ecosistemes aquàtics.

Silur (Silurus glanis), L'Aquàrium de Barcelona

Silur (Silurus glanis)

El silur és un peix d’aigües tranquil·les, tèrboles i profundes, que és prou tolerant als canvis de salinitat i a la contaminació. És una espècie de l’est d’Europa i d’Àsia que va ser introduït voluntàriament fa gairebé 50 anys com a espècie objecte de la pesca esportiva. És un depredador oportunista, feroç i agressiu, que s’alimenta principalment de peixos, però que també pot caçar amfibis, crancs, aus aquàtiques i rosegadors. La seva presència a casa nostra ha alterat molt fortament l’estructura tròfica dels ecosistemes aquàtics per la depredació directa d’espècies autòctones.

Per fer un seguiment de l’estat de les espècies invasores biològiques a Catalunya, el Departament d’acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació té en marxa un programa de monitoreig anomenat EXOCAT, que es coordina des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

A nivell estatal també podeu consultar, a través del web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores, on s’inclouen totes aquelles espècies i subespècies exòtiques invasores que constitueixen o poden arribar a constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, l’agronomia, o per als recursos econòmics associats a l’ús del patrimoni natural.