Els taurons

Objectius

Descripció

A partir d’un índex proposat per l’alumne/a es realitzaran: